هدايت به بالاي
Ad 1 Ad 1
Ad 1 Ad 1

تعداد بازدید : 1679 بازدید مشاهده | نوشته شده به دست : مهدی امان اله پور

پاسخ ایمنی (ایمنی هومورال) را از همینجا دانلود فرمایید.

 

 

شرح متون انگلیسی زیر صفحات انیمیشن  را از همینجا ونیز توضیحات اضافی و کنکوری را از سایت zistmehdi.ir  دریافت نمایید.

===================================================================

۱- فعایت پاسخ ایمنی نوعا زمانی ایجاد میشه که یک پاتوژن(بیماریزا) به بدن وارد میشه. ماکروفاژهایی که با پاتوژن ها برخورد کرده اند و آنها را قورت داده اند در این روند قطعات آنتی ژن در سطح غشایشان ظاهر می شود

۲- ماکروفاژهای دارای قطعات آنتی ژنی ، سلول ارائه کننده ی آنتی ژن نامیده میشود.ماکروفاژ آنتی ژن دار با سلول T کمک کننده که این سلول قادر به شناسایی همان آنتی ژن ماکروفاژ است برخورد می کنه.

۳- در طول این برخور،ماکروفاژ یک سیگنال شیمیایی هشداردهنده به نام اینترلوکین -۱ آزاد می کنه که این ماده سلول T کمک کننده را جهت ترشح ماده اینترلوکین – ۲ تحریک میکنه  و اینترلوکین -۲ باعث تکثیر سلوهای سیتوتوکسیک معین B و T میشه.

۴- پاسخ ایمنی از این نکته به بعد ، به ۲ مسیر تقسیم میشه یکی کاربرد سلولهای B و دیگری کاربرد سلولهای T

5- سلولهای سالم بدن که آنها نیز با همان پاتوژن برخورد کرده وقورت داده اند نیز همان قطعات آنتی ژنی را در سطح غشای پلاسمایی خود ایجاد می کنند. یه همین دلیل بدن انسان میلیونها نوع سلول سیتوتوکسیک T را ایجاد میکنه.

۶- هر کدام از این سلول ها باعث شناسایی نوع خاصی از آنتی ژن ها می شود.سلولهای T سیتوتوکسیکی که توانسته اند آنتی ژنی را شناسایی کنند به سلول های آلوده شده متصل می شوند و با ترشح مواد شیمیایی سلولهای آلوده را می کشند.

۷ – مرگ سلول های آلوده باعث تخریب پاتوژن ها میشود.سلولهای B نیز در میلیون ها نوع مختلف تولید می شوند که هر کدام می توانند آنتی خاصی را شناسایی کنند.

۸-  هنگامی که لنفوسیت های B بوسیله سلولهای T کمک کننده فعال میشوند آنها به سلولهای پلاسموسیت تمایز می یابند

و این پلاسموسیت ها پادتن ها را تولید می کنندو این پادتن ها به آنتی ژن های ایجاد شده در این عفونت متصل میشوند.

۹- پادتن ها به آنتی ژنهای سطح پاتوژن ها متصل می شوند و آنها را برای تخریب بوسیله ماکروفاژها  نشانه گذاری میکنند.

۱۰- بعضی از لنفوسیت های B که پادتن تولید نمی کنند به صورت لنفوسیت های B خاطره باقی می مانند که ممکن است تا چندین دهه زنده بمانند.

۱۱- زیرا همین سلولهای خاطره در پاسخ ایمنی مجدد در برخورد با همان پاتوژن  سریعتر و قوی تر برخورد می کنند.

۱۲- این پاسخ ایمنی مجدد قوی باعث واکسینه شدن در برخوردهای دیگر با همان عوامل بیماریزا میشود.برچسب ها : , , , , , , , ,