هدايت به بالاي
Ad 1 Ad 1
Ad 1 Ad 1

تعداد بازدید : 4766 بازدید مشاهده | نوشته شده به دست : مهدی امان اله پور

این اسپوروزوئرها همه انگل گلبول های خون و بافت های پرندگان و پستانداران می باشند.انگلها بوسیله ی ماده گونه مخصوصی پشه از جنس آنوفل به انسان انتقال می یابند هنگامی که قسمت های دهانی پشه پوست را به منظور خون گرفتن سوراخ می کند، اسپوروزوئیت های داسی شکل آلوده کننده از غده های بزاقی اش به داخل زخم سرازیر می شوند.هر یک داخل یک گلبول قرمز

  بقیه در ادامه مطلب 

……………………………

این اسپوروزوئرها همه انگل گلبول های خون و بافت های پرندگان و پستانداران می باشند.انگلها بوسیله ی ماده گونه مخصوصی پشه از جنس آنوفل به انسان انتقال می یابند هنگامی که قسمت های دهانی پشه پوست را به منظور خون گرفتن سوراخ می کند، اسپوروزوئیت های داسی شکل آلوده کننده از غده های بزاقی اش به داخل زخم سرازیر می شوند.هر یک داخل یک گلبول قرمز می شود و بصورت تروفوزوئیت آمیب مانند در می آید. تروفوزوئیت رشد می کند و به شیزونت تبدیل می گردد و از تقسیم متعدد شیزونت (شیزوگونی) ۶تا ۳۶ مروزوئیت دختر بر حسب گونه تولید می شوند. با پاره شدن کرپوسکول مروزوئیت ها بداخل پلاسمای خون می ریزند و به سایر گلبول های قرمز حمله می برند و مجددا دوره را از سر می گیرند(مرحله شیزوگونی). تقریبا پس از ۱۰ روز انگلها به حدی افزایش یافته اند که شوک ناشی از آزاد شدن نسبتا همزمان آنها تولید لرز و احساس سرما می کند و متعاقب آن تب شدیدی به علت سموم انگلهای آزاد شده عارض می گردد. از آن پس دوره تب و لرز به نوع انگل بستگی دارد. پلاسمودیوم ویواکس عامل تب ولرز ۴۸ ساعته در مالاریای نیک خیم سه یک یا نوبه سه یک. و پلاسمودیوم مالاریا عامل تب ولرز ۷۲ ساعته در مالاریای چهار یک می باشند. پلاسمودیوم فالسیپاروم نیز مالاریای تابستانی- پاییزی یا نوبه سه یک بدخیم را ایجاد می کند که دوره آن نامنظم است ویا وجود ندارد. پلاسمودیوم اوال مسبب عفونت ضعیفی با دوره ۴۸ ساعته می باشد که در ظرف تقریبا ۱۵ روز خاتمه می یابد. مرحله گاموگنی پس از یک مرحله شیزوگونی ، بعضی از مروزوئیت ها بصورت گامتوسیت در می آیند، ولی در میزبان انسانی بیش از این تغییر نمی کند. حال اگر گامتوسیت ها همراه با خون بداخل معده یک آنوفل ماده مناسب راه یابند، گامتوسیت ماده فوری به ماکروگامت تبدیل می شود و گامتوسیت نر نیز به ۶تا۸ میکروگامت اسپرم منقسم می گردد.سپس دو گامت از جنس مخالف با هم ترکیب می شوند و تخم یا زیگوت  به وجود می آورند. زیگوت به صورت اوئوکینت کرمی شکل در می آید و به منظور جای گرفتن در زیر غشا احاطه کننده معده در دیواره معده نفوذ ورسوخ می کند. در آنجا مواد مغذی را از حشره جذب می کند و پس از بزرگ شدن به یک اوئوسیست گرد تبدیل می شود. یک پشه به تنهایی می تواند دارای ۵۰ تا ۵۰۰ اوئوسیست باشد. در ظرف ۶یا۷روز محتویات هر کیست به صورت هزاران اسپوروزوئیت n باریک و دراز (داسی شکل) تقسیم می گردد(اسپورولاسیون). کیست ها پاره میشوند و اسپوروزوئیت ها به فضای بدن مهاجرت می کنند و بسیاری از آنها از راه خون به داخل غده های بزاقی میروند و در انتظار انتقال به یک میزبان انسانی به سر میبرند. دوره جنسی در پشه به مدت تقریبا ۷تا ۱۹ روز نیازمند است تا آنکه حشره آلوده شودبرچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  1. عارفان علم عاشق میشوند
    بهترین مردم معلم میشوند
    عشق با دانش متمم میشود
    هر که عاشق شد معلم میشود

    روز معلم بر شما استاد گرامیم مبارک باد